รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
52 hour
อายุคอร์สเรียน
6 เดือน
ฟรีหนังสือเรียน

เกี่ยวกับเรา

Profile

อ.ณัฐวุฒิ ขานภูเขียว (ครูณัฐ)

เจ้าของโรงเรียนกวดวิชาอาจารย์ณัฐวุฒิ (Gifted Math) จบการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เอกคณิตศาสตร์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ทั้งพื้นฐานและแข่งขัน มีผลงานด้านการแต่งหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ Gifted Math ระดับ ประถม/มัธยมต้น/มัธยมปลาย ติวนักเรียนสอบเข้า ม.1 / ม.4 โรงเรียนชั้นนำ อาทิเช่น สาธิตฯปทุมวัน/รร.สวนกุหลาบ Gifted/รร.สตรีวิทยา Gifted/รร.เตรียมอุดมฯ/รร.มหิดลฯ เป็นต้น ติวนักเรียนสอบแข่งขันสนามต่าง ๆ อาทิเช่น เหรียญทอง IMSO 13 / เหรียญทอง สสวท.คณิตศาสตร์ / เหรียญทอง สพฐ. คณิตศาสตร์ รอบระดับประเทศ / สิรินธร เป็นต้น

Math Pro 3

เรียนออนไลน์

Math Pro 3

เรียนทั้งหมด 7 บท

จำนวนชั่วโมงเรียน 26 ชั่วโมง

ประกอบด้วย

1.พื้นฐานทางเรขาคณิตและการหามุมแบบลากเส้น ต่อรูป

2.การแปลงทางเรขาคณิต

3.ความคล้าย

4.ทฤษฎีบทของวงกลม

5.พื้นที่รูปเรขาคณิต

6.ปริมาตรของรูปทรงสามมิติ

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

5,000 บาท52 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง